ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณ​ภัทร​ ใจ​เอื้อ​

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาศักยภาพผู้นำและองค์กรชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณ​ภัทร​ ใจ​เอื้อ​