ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การฝึกอบรมทางจิตวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องรัก จิตรบรรเทา