อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว​เชิงผจญภัย​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง