นายสมบัติ บุญคำเยือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Ethnic Studies and Social Development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมบัติ บุญคำเยือง