อาจารย์จามรี พระสุนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการพัฒนาสังคม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จามรี พระสุนิล