นายวศิน ยิ้มแย้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านนิติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวศิน ยิ้มแย้ม