อาจารย์บูรณ​พงษ์​ โก​เสนารักษ์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ,อุตสาหกรรม​การท่องเที่ยว,มัคคุเทศก์​ภาษาอังกฤษ​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์บูรณ​พงษ์​ โก​เสนารักษ์​