อาจารย์สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผ้า,เครื่องปั้น,อาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล