อาจารย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเบเกอรี่หรือขนมอบ,ด้านขนมไทย,ด้านการแปรรูปอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิติพร  เทียรฆนิธิกูล