อาจารย์ธนัชพร. มั่นเจ๊ก

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย,สื่อการสอน,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธนัชพร. มั่นเจ๊ก