ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธ​ศิลป์​ ชัย​สิทธิ์​

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศกรรมการผลิต​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธ​ศิลป์​  ชัย​สิทธิ์​