นางสาวปทุมพร แก้วคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
่ท่องเที่ยวชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปทุมพร แก้วคำ