อาจารย์ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์