อาจารย์ณฐมน สังวาลย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาการท่องเที่ยว
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการงานบริการส่วนหน้าธุรกิจโรงแรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณฐมน สังวาลย์