อาจารย์ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์ สารต้านอนุมูลอิสระ ต้นงอก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ขวัญยืน เลี่ยมสำโรง