อาจารย์โสภณ วิริยะรัตนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data analyze,Web application,Automation system

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โสภณ วิริยะรัตนกุล