อาจารย์สุรเชษฐ์​ วรรณ​า

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานวิเคราะห์​โครงสร้างอาคาร​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุรเชษฐ์​ วรรณ​า