รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุขศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์พัชรา  ก้อยชูสกุล