นายจีรัง คำนวนตา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านInformation and Communication Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจีรัง คำนวนตา