ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ใหาวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Project management,E-Commerce,Web Programming

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ใหาวัน