อาจารย์เจนนภนต์ ภาคภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาลัยน่าน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐกิจ,การจัดการธุรกิจ ,งบประมาณ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เจนนภนต์  ภาคภูมิ