ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาคร พรหม​โคตร​

สาขาวิชา : -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศาสนา ความเชื่อ ภูมิปัญญา​ วัฒนธรรม​ การท่องเที่ยว​เชิง​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม